دکتر غلامرضا رئیسی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی


کلینیک توانبخشی یبوست مز

کلینیک توانبخشی فلج صورت

مطب دکتر رئیسی

نمونه سوالات دستیاری 1

1نمونه سوالات دستیاری. پسر 20 ساله 3ساعت پیش دچار پیچ خوردگی و درد مچ پا شده. در معاینه تورم شدیدی دارد. عکس رادیلوژی شکستگی ندارد. با تشخیص پیچ خوردگی درجه سوم کدام اقدام مناسب تر است؟

A. گچ گیری برای دوهفته

B. جراحی در عرض 48 ساعت

C. اولترا سوند درمانی بصورت پالس

D. PRICE

2.خانم 36 ساله با گزگز انگشتان دو دست بیشتر در انگشت اول تا سوم همراه با گزگز صورت مراجعه نموده است. در معاینه ,پلانتار رفلکس اکستانسور است. رفلکسهای وتری تماما 2/3 است. کدام بیش مطرح است:

1. CTS

2. مولتیپل اسکلروز

3. Parsonage Turner

4. TOS

3. آقای 38 ساله با شارکوت ماری توث و زخم پای راست در پاشنه مراجعه نموده است Ankle dorsiflexion 3/5, Ankle plantar flexion 2/5 کدامیک مناسب تر است؟

1. PTB-Short Leg brace, Klenzac joint, dorsiflexion assist

2. Well molded plastic AFO

3. Well molded Insole

4. Heel cushion

4. مرد 68 ساله یک ماه پیش از ارتفاع سقوط کرده، بی حسی پرینه دارد. در معاینه آتروفی اندامهای تحتانی دارد کدام کمتر مطرح است؟

1. سندرم کودا اکوینا

2. سندرم کورد مرکزی

3. آسیب شبکه کمری-خاجی

4. سندرم کونوس

نمونه سوالات دستیاری

5. پسر 30 ساله در پس از تصادف موتورسیکلت دچار شکستگی T8 شده در معاینه ASIA T4 Aاست. کدام صحیح است.

1. معاینه اشتباه است

2. احتمال دیس رفلکسی اتونونم وجود ندارد

3. مشکل واسکولار

4. احتمال وجود علائم Lower motor Neuron منتفی است

6. در Plantar Fasciitis کدام ارتوز کاربرد کمتری دارد؟

1. Arch support

2. Heel cushion

3. Medial heel wedge

4. Night AFO

7. مرد 38 ساله به علت پیچ خوردن مکرر پا مراجعه کرده با تشخیص CIDP درEMG

در معاینه دو طرفه َAnkle dorsiflexion 2/5

Ankle Plantar flexion3/5

Hip Flexion4/5

Knee extention4/5

BMI بیمار 25 است کدام ارتوز مناسب تر است؟

1. Leaf Spring AFO

2. Plastic AFO, corrugated, carbon copy reinforced

3. Long Leg Brace, Klenzac ankle joint, Bailed Knee joint

4. GRF AFO

8. مرد 48 ساله با سابقه فلج اطفال مراجعه نموده قبلا ضعف پای راست داشته. عمل جراحی تنگی کانال کمری انجام داده و ضعف تشدید شده در حال حاضر ژنو والگوم و رکورواتوم شدید در پای چپ دارد. MCL , LCL کاملا شل است. پلانتار فلکشن و دورسی فلکشن پای چپ 5/2 است اکستانسور زانو 5/2 است کدام مناسب تر است؟

1. Swedish Knee cage with Multiaxis knee Joint

2. AFO in 5 degree dorsiflexion

3. KAFO, free ankle joint; Posterior offset with extension block

4. Total Knee arthroplasty

نمونه سوالات دستیاری

9. استفاده از بریس در اسکولیوز در کدامیک موثر تر است؟

1. آتاکسی فردریش

2. دوشن

3. سیرنگو میلیا

4. پولیو

10. خانم49 ساله دیابتی با شکایت از درد ساق پا از دو ماه پیش مراجعه نموده . درد پس از 100 متر پیاده روی شروع شده بیمار را مجبور به توقف می کند. کدام تشخیص بیشتر مطرح است؟

1. تنگی کانال نخاعی

2. نروپاتی محیطی

3. مشکل واسکولار

4. مورتون نروما

عنوان مطالب
آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیوگرافیآدرس و تماسنوار عصب و عضلهبیماریهای عضلانی اسکلتی توانبخشی کودکانتوانبخشی دیابتبیماریهای مغز و نخاعارتوز، پروتز، کفش و وسایدردطب ورزشطب سالمندانسوالات پزشکیمطالب تخصصی و فوق تخصصیENGLISHصفحه اصلی